Werkwijze

Intake: De intake heeft als doel om samen erachter te komen waar je vastloopt. Wat zijn de dingen die niet goed lopen? Samen gaan we na wat jouw motivatie is om in therapie te komen. Tijdens het gesprek kan je aftoetsen of er” een klik “is om samen met mij op stap te gaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat een goed authentiek contact tussen cliënt en therapeut bepaalt of een therapie succesvol is of niet.

Opstarten van de therapie: Psychotherapie gaat onbewuste gedachten, gevoelens en handelingen en lichamelijke sensaties bewuster maken. Zodanig dat we bewuster keuzes kunnen maken.  Ik ben een I.V.-  therapeut, dit wil zeggen dat ik verschillende stromingen combineer afhankelijk van jouw hulpvraag en wie jij bent.

Wat is I.V.- therapie?

Interactionele Vormgeving is een vrij nieuwe stroming. Het bijzondere aan I.V.  is, dat het verschillende stromingen combineert zoals cliëntgerichte benadering, bio- energetica, NLP, contextuele therapie, systeemtheorie, gestalttherapie en transpersoonlijke therapie.

I.V. houdt er rekening mee dat iedere mens uniek  is, en daardoor zal de therapeut zich aan de cliënt aanpassen. Afhankelijk of jij een doener, denker of een voeler bent, zal ik mijn therapie aan jou aanpassen.

Een I.V.- therapeut zal zijn werkwijze steeds toetsen aan de belevingswereld, de ingang en het specifieke probleem van de cliënt.

Ik ben lid van De Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving.(V.V.T.I.V). http://www.vvtiv.be/

Ik volg regelmatig supervisie en intervisie bij andere I.V- therapeuten.
Meer info over I.V: http://educatieve-academie.be/

Je kan bij mij ook terecht voor schematherapie. Dan laat ik een vragenlijst invullen om mogelijke schema’s op te sporen die je parten zouden spelen in het dagelijks functioneren. Hier kan ik veel informatie uithalen om samen aan te werken.  De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

Ik bied ook Brainspotting aan. Brainspotting is m.a.w. een tool die begint waar de meeste klassieke praat therapieën eindigen. Met Brainspotting is het mogelijk ervaringen te verwerken en symptomen aan te pakken die zich buiten het bereik van onze bewuste geest en verstandelijke vermogens bevinden.

Meer info op: https://brainspotting.be/