GDPR Privacywetgeving

Privacyverklaring : Lees hier hoe jouw persoonlijke gegevens worden beschermd. 

Jouw privacy wordt beschermd door mijn beroepsgeheim en doordat ik conform de GDPR werk. Ook ondertekende ik de ethische code van mijn beroepsvereniging V.V.T.I.V. (zie http://www.vvtiv.be/content/ethische-code).

GDPR, de General Data Protection Regulation – of ook AVG genoemd – is Europese Regelgeving om de privacy van burgers (nog) beter te beschermen. Je kan de regels zien als een fikse aanvulling op onze Belgische privacywet. Elke persoon, organisatie of bedrijf die/dat met persoonlijke gegevens van burgers werkt, dient zich sinds mei 2018 in regel te stellen met deze wetgeving.

Volgens deze wetgeving dien ik, mede via deze privacyverklaring, helder en concreet aan mijn cliënten te laten weten hoe ik met hun persoonsgegevens omga. Ik licht dit ook kort toe tijdens het eerste gesprek met de cliënt.

Ik vraag enkel noodzakelijke persoonsgegevens en hou deze ook niet langer bij dan nodig.  Ik neem technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging van deze persoonsgegevens waarborgen.

Deze privacyverklaring werd laatst bijgewerkt op 25/10/2018. Wijzigingen worden telkens gecommuniceerd.

Concreet
Ik vraag naam, voornaam, adres, e-adres, telefoonnummer en geboortedatum van de cliënt om diverse redenen:

  • om een vlotte afsprakenregeling te bekomen door de juiste identiteit van elke cliënt vast te stellen en deze cliënt vlot te kunnen bereiken in geval de gemaakte afspraak uitzonderlijk verplaatst dient te worden,
  • om de cliënt praktische info en nuttig materiaal te kunnen bezorgen in het kader van zijn/haar therapie,
  • om de juiste cliënt te kunnen vernoemen in verslagen voor doorverwijzers en andere hulpverleners. Verslagen worden enkel opgemaakt op vraag van de cliënt en onder open omslag bezorgd aan de cliënt.
  • om betalingen te kunnen verkrijgen van de juiste cliënt en een wettelijke verplichte boekhouding te kunnen voeren, o.a. om facturen te kunnen opmaken, betalingen te kunnen opvolgen en aanwezigheden te kunnen verifiëren.
  • om de cliënt op de hoogte te houden.

Ik hou van elke cliënt een dossier bij om een goede inhoudelijke en kwalitatieve opvolging van de therapie te kunnen verzekeren. 
Ik bewaar dit dossier in een dossierkast die afgesloten kan worden.
Bij stopzetting van het traject archiveer ik dit dossier, ook in een afgesloten kast. Geen enkel ander persoon dan Carolien Peeters heeft toegang tot dit archief. Ik bewaar de dossiers conform de criteria van mijn beroepsvereniging V.V.T.I.V.

Op eenvoudige vraag (mondeling aan Karen Bolders of via karen-b@live.be) heeft de cliënt inzage in zijn/haar dossier en kan de cliënt vragen om gegevens aan te passen of te verwijderen.

De persoonsgegevens worden aan niemand doorgegeven, tenzij dit nodig is voor de  uitvoering van een overeenkomst met de cliënt (bv. opsturen verslag naar andere hulpverlener) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bv. het voeren van een correcte boekhouding).

Op de website  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP adres van de computer van de cliënt, het tijdstip van opvraging en browsergegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website.  Deze informatie wordt enkel gebruikt om de werking van de website te verbeteren.  Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Indien je als cliënt niet tevreden bent over de manier waarop ik met jouw persoonsgegevens omga, kan je een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan je terecht op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.beUiteraard verneem ik jouw ongenoegen ook graag zelf zodat ik er iets positiefs mee kan doen.