Na narcistisch misbruik

Ik ben gespecialiseerd in misbruik door narcisme doordat ik ervaringsdeskundige ben. Ik weet wat het is om samen te leven met iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ik heb hier dan ook mijn eindwerk over geschreven.

Waar ik nu bewust van ben is het feit dat er veel psychopathie heerst onder de mensen. Deze mensen belanden niet altijd in de psychiatrie, of gaan niet naar een psychotherapeut. Zulke mensen hebben kinderen, en partners die hier erg onder kunnen lijden.

Mijn doel is om slachtoffers van narcisme bewuster te maken van wat ze zelf voelen en van hun eigen behoeften. Deze slachtoffers zijn het vaak gewoon om zich aan te passen aan de narcist, en zijn zich dikwijls niet bewust van het feit dat ze zichzelf wegcijferen. Ik wil slachtoffers van narcisme dichter bij hun ware zelf brengen en hun passies en sterktes naar boven halen. Ik wil hen inzicht geven zodanig dat ze niet meer kiezen voor destructieve relaties maar weten hoe ze een gezonde relatie kunnen aangaan en behouden. Mijn grootste doel is dat deze mensen (terug) zelfliefde kunnen ervaren en echte liefde voor anderen.

De DSM 4 over Narcistische Persoonlijkheidsstoornis

In de DSM 4 staat de narcistische persoonlijkheidsstoornis beschreven als een diep doordringend patroon van grootsheid (zowel in gedrag als fantasie), behoefte aan bewondering en gebrek aan inlevingsvermogen. De stoornis begint vaak in de vroege volwassenheid en gaat vaak gepaard met trauma’s.

Er is sprake van narcistische persoonlijkheidsstoornis als er aan vijf of meer van onderstaande criteria wordt voldaan:

 • De persoon is geobsedeerd door fantasieën over roem, macht, succes, schoonheid, genialiteit, seksuele prestaties of een ideale, blijvende liefde.
 • De persoon vindt zichzelf uniek en meent alleen begrepen te worden door even unieke en speciale mensen (of instellingen).
 • De persoon heeft het gevoel zelf heel belangrijk te zijn (gevoelens van grootsheid waarbij overdreven wordt over de eigen prestaties, talent, contacten, kennissen en persoonlijke eigenschappen). De persoon eist als superieur beschouwd te worden, ook al geven zijn prestaties hiertoe geen aanleiding.
 • De persoon manipuleert en gebruikt anderen om zijn eigen doelen te bereiken.
 • De persoon heeft een onderontwikkeld inlevingsvermogen en kan hierdoor geen rekening houden met de opvattingen en behoeften van anderen.
 • De persoon heeft een enorme behoefte aan aandacht, bevestiging, bewondering en wil gevreesd of berucht zijn.
 • De persoon is vaak jaloers, wat gepaard kan gaan met woede. Omdat deze persoon denkt dat anderen jaloers op hem zijn en zich op dezelfde manier gedragen als hij, kunnen zich paranoïde wanen voordoen.
 • De persoon gelooft in het feit dat hij meer rechten heeft dan anderen. Hij eist dat anderen zich aanpassen aan zijn verwachting (vaak onredelijk) van een voorkeursbehandeling.
 • De persoon voelt zich superieur, boven de wet verheven en alom aanwezig (magisch denken). De persoon gedraagt zich arrogant. Bij tegenspraak door mensen die hij als minderwaardig beschouwt, wordt de persoon kwaad.

Hoe herken je narcistisch misbruik?

 • Je twijfelt aan iemands oprechtheid.
 • Je voelt plots een vermindering van energie.
 • Je ziet op tegen een ontmoeting met deze persoon.
 • Je hebt het gevoel dat de grond onder je verdwijnt.
 • Je voelt je verplicht of schuldig tegenover deze persoon.
 • Je voelt je geïntimideerd.
 • Je hebt last van psychosomatische stoornissen(verstoorde slaap, verstoorde bloeddruk, angst, hartkloppingen).
 • Je hebt het gevoel dat er iets niet klopt in omgang met deze persoon.
 • Praten met andere over de problemen met de narcist maar geen oplossing vinden.
 • Je bent gelukkig, maar diep vanbinnen weet je dat het niet klopt.
 • Je wordt gewaarschuwd voor de narcist door personen in je omgeving.
 • Je wordt door de narcist zelf gewaarschuwd “Je gaat nog spijt krijgen ”.
 • Je hebt steeds het gevoel alsof je op je tenen loopt in omgang met deze persoon.
 • Als dit je partner is beheert hij/zij de financiën of wilt deze beheren.
 • Je wordt afgestraft wanneer je iets verkeerd zegt of doet. Hij negeert je dan, loopt weg of dreigt de relatie te verlaten.
 • Je kan bij deze persoon niet terecht met je emoties.
 • Je hebt soms het gevoel in een schijnwereld te leven.
 • Je weet soms niet goed wie je bent of wat je zelf wil.
 • Je hebt soms toestemming van je partner nodig om iets te doen.

Relatietherapie met iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis is niet aangewezen! Je kan dan beter alleen een afspraak maken.